Tarief

Het standaard uurtarief van mr.dr. R.L. van Heusden bedraagt € 250,- exclusief 21% BTW. Omdat Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur een klein kantoor is met relatief lage overheadkosten ligt dit uurtarief ver onder het tarief dat u voor een vergelijkbare arbeidsrechtspecialist bij veel andere kantoren betaalt. Eventueel bestaat de mogelijkheid om, in gezamenlijk overleg, van te voren een vast bedrag ('fixed fee') af te spreken.

Kosten worden zoveel mogelijk maandelijks gedeclareerd. Bij uw declaratie zit een heldere urenspecificatie. Doorgaans zal van u verlangd worden dat u een voorschot op de kosten voldoet.

Eventuele aanvullende kosten, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor aangetekende brieven of uittreksels van de Kamer van Koophandel, zijn uiteraard niet begrepen in het tarief en worden apart aan u doorberekend.
Bent u werknemer, dan zal getracht worden de kosten voor uw advocaat bij de werkgever in rekening te brengen.

Toevoeging (pro deo)?
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand: de zogenaamde 'toevoeging'. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Kijk voor meer informatie op www.juridischloket.nl of www.rvr.org.

Rechtsbijstand verzekerd?
Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze voor rechtzoekenden met een rechtsbijstandverzekering. Kort samengevat heeft het Europese Hof bepaald dat de verzekerde bij elke gerechtelijke of administratieve procedure zelf de keuze heeft om een deskundige (jurist of advocaat) van de verzekeraar in te schakelen, dan wel een externe deskundige. Dat betekent dat u ook via uw rechtsbijstandverzekering een beroep op Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kunt doen. Stem dit echter vooraf goed af met uw verzekeraar.