Raymon van Heusden is lid van:

Raymon van Heusden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd, op grond waarvan hij verplicht is elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten ten minste tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied. 


KvK  Rotterdam 61781592
BTW  NL001631148B12

Linkedin  Raymon van Heusden

Mr. dr. Raymon van Heusden

Raymon van Heusden is in 1996 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn afstudeerscriptie over de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte werd hij beloond met de mr. H.P.L.C. de Kruyffprijs. Na zijn studie werkte hij als arbeidsrechtjurist bij de vakbond ABVAKABO FNV en bij de afdeling Bezwaar & beroep van het GAK (thans het UWV).

Raymon van Heusden is vervolgens werkzaam geweest als docent en onderzoeker bij de afdeling Arbeidsrecht & socialezekerheidsrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in februari 2006 tot doctor in de rechtsgeleerdheid op zijn proefschrift getiteld Beëindigingsovereenkomsten en het recht op WW-uitkering. Van dit proefschrift verscheen een handelseditie in de Kluwer serie Monografieën Sociaal Recht (nr. 37). Op 1 januari 2005 trad Raymon van Heusden in dienst van het gerenommeerde advocatenkantoor NautaDutilh N.V., waar hij gedurende tien jaar als arbeidsrechtadvocaat heeft gewerkt, om vervolgens Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur op te richten.

Raymon van Heusden publiceerde in diverse vakbladen, zoals Sociaal Maandblad Arbeid (SMA), Sociaal Recht (SR), Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA), Tijdschrift Arbeidsrechtprakijk (TAP) en het Advocatenblad. Hij was enige tijd lid van de redactie van Kluwer (losbl.), Handboek Werknemersverzekeringen, en co-auteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht (onderdeel arbeidsprocesrecht). Van 2011 tot 2019 maakte hij deel uit van het team van annotatoren van het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). Raymon van Heusden treedt regelmatig op als (gast)docent/spreker, onder meer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Master Arbeidsrecht). Hij is daarnaast als vaste docent/begeleider verbonden aan het NDinstitute, het interne opleidingsprogramma van NautaDutilh N.V. In maart 2016 werd Raymon benoemd tot lid van de Commissie van Beroep van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.