Go To Top
Ziek worden is al erg genoeg, maar soms leidt ziekte ook tot problemen op de werkvloer en vervelende discussies met de werkgever. Bent u wel volledig ziek? Kunt u nog bepaalde werkzaamheden verrichten? Is er passende arbeid beschikbaar? Klopt de probleemanalyse? Waar blijft het Plan van Aanpak?
Blijf niet aanmodderen, maar wendt u al in een vroeg stadium tot een arbeidsrechtspecialist.

Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur onderzoekt of het re-integratietraject door alle partijen (werknemer, werkgever én arbodienst / bedrijfsarts) goed wordt opgepakt en houdt gedurende het traject een vinger aan de pols. Zo nodig wordt tijdig ingegrepen, bijvoorbeeld door contact op te nemen met uw werkgever, de arbodienst of de bedrijfsarts, of door een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. In het uiterste geval kan de gang naar de rechter worden gemaakt.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.