Go To Top
Wil uw werkgever bepaalde arbeidsvoorwaarden ten nadele van u wijzigen, bijvoorbeeld uw salaris verlagen, uw pensioenregeling versoberen, uw bonusregeling uitkleden of de kinderopvangregeling afschaffen? Ga niet zonder slag of stoot akkoord met zo’n wijziging, maar laat u voorlichten door een arbeidsrechtspecialist.

De rechtspraak wijst uit dat een werkgever goede redenen moet hebben om tot een wijziging van arbeidsvoorwaarden over te gaan, zeker als het gaat om wijzigingen van primaire arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris. Het enkele feit dat een eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen, betekent niet dat uw werkgever zonder meer het recht heeft uw arbeidsvoorwaarden te veranderen. De werkgever moet aantonen een zwaarwichtig bedrijfsbelang te hebben en bij voorkeur toestemming hebben van de ondernemingsraad.
Ontbreekt een eenzijdig wijzigingsbeding, dan betekent dit niet automatisch dat het voor een werkgever onmogelijk is om arbeidsvoorwaarden te wijzigen, maar er gelden dan wel strenge eisen.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.