Go To Top
Een verstoorde arbeidsrelatie of een arbeidsconflict levert veel stress op en kan, wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, leiden tot psychische en lichamelijke klachten of zelfs tot onvrijwillig ontslag.
Van Heusden Arbeidrechtadvocatuur kan:
  • bemiddelen tussen u en uw werkgever
  • een externe mediator inschakelen om de lucht te klaren
  • u informeren over uw rechten als werknemer
  • de werkgever zo nodig via de rechter op deze rechten wijzen

Mocht de arbeidsrelatie zo verstoord zijn geraakt dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor u de beste oplossing is, dan begeleidt Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur u bij een ontslagprocedure of bij het uitonderhandelen van een beëindigingsovereenkomst (de zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’).

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.