Go To Top
Bent u een statutair bestuurder of heeft uw werkgever u gevraagd om statutair bestuurder te worden? Realiseer u dan goed dat de positie van een statutair bestuurder (dat wil zeggen: een bestuurder die als zodanig is benoemd en ingeschreven in de KvK) op een aantal belangrijke punten afwijkt van die van een 'gewone' werknemer. Een van die punten is dat een bestuurder niet dezelfde ontslagbescherming geniet als een 'gewone' werknemer, aangezien er geen toestemming voor ontslag hoeft te worden gevraagd aan het UWV WERKbedrijf of aan de rechter. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders volstaat veelal om het ontslag te bewerkstelligen. De enige optie die een bestuurder dan rest, is achteraf de rechter te benaderen in een zogenaamde ‘kennelijk onredelijke ontslagprocedure’, om te trachten schadevergoeding te krijgen. Dat is vaak niet eenvoudig.

Vanwege dit ‘afbreukrisico’ is het verstandig om al vooraf te zorgen voor een goed vangnet in de vorm van een contractuele ontslagvergoeding (‘golden parachute’). Vanwege het risico op bestuurdersaansprakelijkheid is het ook aan te bevelen voor een adequate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te zorgen. Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kan u met raad en daad terzijde staan, niet alleen bij een aanstelling, maar ook bij een (dreigend) ontslag.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.