Go To Top
Heeft u problemen met de toekenning van uw WW-uitkering, Ziektewetuitkering of WIA / WGA-uitkering? Heeft u bezwaren tegen de hoogte ervan? Bent u ontevreden over de wijze waarop het UWV bepaalde zaken aanpakt? De socialezekerheidswetgeving in Nederland is ingewikkeld en constant aan verandering onderhevig, terwijl de bezwaar- en beroepstermijnen kort zijn.

Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kan u advies geven over uw rechten en zo nodig tijdig actie ondernemen ( NB: Let erop dat u tijdig, dat wil zeggen binnen de bezwaar- of beroepstermijn, contact met ons opneemt).

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.