Go To Top
Het arbeidsrecht is complex en derhalve is het onmogelijk om alle onderwerpen te behandelen waar u als werknemer in de praktijk tegenaan kunt lopen en waarbij Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur u van dienst kan zijn. Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur heeft jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en kan u bijvoorbeeld ook helpen bij onderwerpen als:

 • Overgang van onderneming
 • Werkgeversaansprakelijkheid (arbeidsongevallen, letselschade)
 • Collectief ontslag / reorganisatie (UWVWERKbedrijf, bedrijfsvestiging, afspiegelingsbeginsel)
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet CAO / Wet AVV)
 • Ontbindingsprocedure (artikel 7:671b BW)
 • Ontslagvergoedingen (transitievergoeding / billijke vergoeding)
 • Herplaatsingstrajecten / outplacementrajecten / passende arbeid
 • Promotie / demotie
 • Disciplinaire maatregelen (schorsing / op non-actiefstelling / berisping / schriftelijke of mondelinge waarschuwing)
 • Sollicitatieprocedure / pre-employment screening / Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Internet / e-mail / sociale media
 • Privacy
 • Personeelsdossier
 • Klokkenluidersregelingen / Wet Huis voor klokkenluiders
 • Opzegverboden
 • Wet aanpassing arbeidsduur (WAA)
 • Wet arbeid en zorg (WARZO)
 • Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof
 • Gelijke behandeling (AWGB / WGBHZ / discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte / leeftijdsdiscriminatie)
 • Wet arbeid vreemdelingen (WAV / tewerkstellingsvergunningen / GVVA)
 • Arbeidsomstandigheden / arbeidstijden (Arbeidsomstandighedenwet / ATW / ATB)
 • Werkrooster / volcontinu diensten / consignatie diensten / ploegentoeslag
 • Vakantie / verlof / ATV / ADV / tijd-voor-tijd / vakantiegeld / vakantietoeslag
 • Reistijd /reiskostenvergoeding / dienstreizen
 • Employee benefits
 • Leaseauto / auto van de zaak / autokostenregeling / kilometervergoeding
 • Loonbeslagen / loonverrekening door werkgever
 • Bonus-regelingen / optieregelingen
 • ADG-problematiek (drugs, alcohol, geestverruimende middelen) / verslaving
 • Uitzendovereenkomsten
 • Bepaalde tijd contracten / ketenregeling (artikel 7:668a BW) / aanzegverplichting
 • Oproepcontracten, nul uren contracten, min/max-contracten / voorovereenkomsten
 • Freelance / ZZP / DBA / management overeenkomsten / payroll
 • Wet Werk en Zekerheid

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.