Go To Top
Wanneer u wordt ontslagen, of het vermoeden heeft dat dit gaat gebeuren, is het verstandig om direct contact op te nemen met een arbeidsrechtadvocaat. Een (dreigend) ontslag brengt veel stress en onzekerheden met zich mee, en roept bovenal een heleboel vragen op, bijvoorbeeld:
  • Wat zijn mijn rechten bij een reorganisatie?
  • Heeft mijn werkgever wel de juiste ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel) toegepast?
  • Zijn er werkelijk geen herplaatsingsmogelijkheden?
  • Is het verbetertraject dat mijn werkgever mij heeft aangeboden wel zorgvuldig geweest?
  • Wat te doen nu mijn werkgever mij op staande voet heeft ontslagen?
  • Hoe zit het met mijn WW-rechten?

Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kan u adviseren en begeleiden in uw verweer tegen ontslag, en de eventueel aangeboden ontslagvergoeding of het sociaal plan kritisch onder de loep nemen. Het doel kan zijn om een dreigend ontslag af te wenden en te vechten voor het behoud van uw arbeidsovereenkomst, of om tot een ontslagregeling (beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst) te komen die recht doet aan uw belangen.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.