Go To Top
Betaalt uw werkgever het salaris of het vakantiegeld niet, of betaalt uw werkgever telkens te laat en heeft u zelf al verschillende keren aangedrongen op (tijdige) betaling? Een heel vervelend probleem, omdat u op uw beurt aan uw betalingsverplichtingen aan derden moet voldoen en uw vaste lasten doorlopen.

Een brief van een arbeidsrechtadvocaat kan soms nodig zijn om te krijgen waar u recht op heeft. Wanneer dit niet voldoende is, bestaat de mogelijkheid een kort geding te starten of – in uiterste gevallen – het faillissement aan te vragen. Soms kunt u ook een beroep doen op de loongarantieregeling uit de WW; in dat geval neemt het UWV de salarisbetalingen van de werkgever over, over een periode van maximaal 13 weken.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.