Go To Top
Is uw arbeidsovereenkomst beëindigd en wordt u bij het vinden van een andere baan of het ontplooien van activiteiten als zelfstandige (mogelijk) belemmerd door een concurrentiebeding en/of relatiebeding dat in de arbeidsovereenkomst tussen u en uw ex-werkgever is opgenomen? Veel werknemers denken dat het wel losloopt en laten zich niets gelegen liggen aan een dergelijk beding. Dit is niet verstandig. De rechtspraak laat namelijk vele voorbeelden zien waarbij werknemers uiteindelijk via de rechter gedwongen werden hun nieuwe activiteiten te staken en/of gedwongen werden hoge boetes aan de werkgever te betalen.

Neem geen onnodige risico’s en laat u goed voorlichten over uw rechtspositie. In gevallen waarin ook maar enige twijfel kan bestaan over de toepasbaarheid en de reikwijdte van een concurrentiebeding of relatiebeding is het raadzaam advies in te winnen van een arbeidsrechtspecialist. Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kan u deskundig begeleiden bij het maken van sluitende afspraken met uw ex-werkgever, of bij het laten schorsen of vernietigen van het beding door de rechter.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.