Go To Top
Een verstoorde arbeidsrelatie of een arbeidsconflict is vervelend en kan zeer diep ingrijpen. Niet alleen neemt het werkplezier van u en de betreffende werknemer erdoor af, maar ook dat van de andere medewerkers, wat tot een verstoring van het hele werkproces kan leiden. In ernstige gevallen kan een arbeidsconflict uitmonden in een (al dan niet terechte) ziekmelding van de werknemer. Van u als werkgever wordt bij een arbeidsconflict steeds zorgvuldig en zakelijk optreden verwacht. Laat u onverhoopt steken vallen, dan kan dit ertoe leiden dat het ontstaan c.q. voortbestaan van het arbeidsconflict geacht wordt voor uw rekening en risico te komen, met alle gevolgen van dien.

Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kan u begeleiden bij het kiezen van de juiste aanpak van het arbeidsconflict, met als doel zo spoedig mogelijk tot een vruchtbare continuering van de dienstbetrekking te komen. En als dit niet mogelijk blijkt, kunnen wij u begeleiden bij een ontslagprocedure of bij het uitonderhandelen van een beëindigingsovereenkomst (‘vaststellingsovereenkomst’).

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.