Go To Top
Een reorganisatie is een ingrijpend proces, zeker wanneer die gepaard gaat met gedwongen ontslagen. Soms is dit evenwel onontkoombaar om uw onderneming op de korte en/of langere termijn gezond te houden. Een goede voorbereiding en een zorgvuldige informatieverstrekking aan de werknemers verkleinen de kans op latere problemen en financiële verrassingen.

Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kan u in alle facetten van zo’n ingreep begeleiden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen van: 
  • een actieplan
  • een sociaal plan en/of vrijwillige vertrekregeling
  • de adviesaanvraag aan de OR

of de eventuele melding aan de belanghebbende vakbonden en het UWV op basis van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Uiteraard kan Van Heusden Arbeidsrechtsadvocatuur u ook begeleiden bij het initiëren van de juiste ontslagprocedures c.q. het opstellen en uitonderhandelen van beëindigingsovereenkomsten.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.