Go To Top
De tijd dat de gemiddelde werknemer na de schoolbanken bij een werkgever in dienst trad om daar tot zijn pensioen te blijven, is reeds lang voorbij. Veel werknemers kiezen op enig moment een andere koers en veranderen vrijwillig van werkgever. In andere gevallen kan het de werkgever zijn die het dienstverband met een of meerdere van zijn werknemers wil beëindigen, of zich daartoe gedwongen ziet. De redenen daarvoor kunnen uiteraard zeer uiteenlopend zijn (bijv. bedrijfseconomisch, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, wangedrag, frequent ziekteverzuim, etc.).

Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kan u adviseren of een ontslag 'haalbaar' is en u begeleiden bij het nemen van de juiste stappen om het ontslag te realiseren, daarbij rekening houdend met uw specifieke wensen en belangen. De ene keer kan dit resulteren in het treffen van een beëindigingsregeling (beëindiging met wederzijds goedvinden / vaststellingsovereenkomst) met de werknemer, terwijl in andere gevallen een inhoudelijke ontslagprocedure noodzakelijk zal blijken te zijn. De conclusie kan uiteraard soms ook luiden dat het beter is te wachten totdat een voldoende ontslagdossier is opgebouwd, of om af te zien van ontslag en een alternatieve oplossing te zoeken.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.