Go To Top
Bent u niet tevreden over het functioneren van een werknemer? Sommige werkgevers kiezen ervoor om hun ontevredenheid (nog) niet uit te spreken: het disfunctioneren is bijvoorbeeld (nog) niet al te ernstig is, ze willen de werknemer niet kwetsen of vrezen dat de arbeidsrelatie verstoord zal raken en de werknemer zich ziek zal melden. Loopt het disfunctioneren vervolgens uit de hand en wil de werkgever op dat moment ingrijpen, dan heeft hij een groot probleem. Volgens de rechtspraak kan een ontslag of (over)plaatsing in een andere functie op grond van disfunctioneren in beginsel pas aan de orde zijn, indien de werkgever het disfunctioneren duidelijk kenbaar heeft gemaakt aan de werknemer, en die laatste vervolgens de kans en voldoende ondersteuning van de zijde van de werkgever heeft gekregen om zijn functioneren te verbeteren.

Ontbreekt een zorgvuldig verbetertraject, dan is ingrijpen (nog) niet mogelijk of erg kostbaar. Wacht daarom niet te lang met het uitspreken van uw eventuele ontevredenheid en zet tijdig een zorgvuldig verbetertraject in. Hopelijk leidt dit al in een vroeg stadium tot de gewenste verbetering. Zo niet, dan komt u in elk geval voldoende beslagen ten ijs als ingrijpen uiteindelijk toch noodzakelijk blijkt te zijn. De werknemer zal dan bovendien niet voor een verrassing komen te staan. Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur kan u in al deze facetten vakkundig begeleiden.

Meer weten? Neem contact op met Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur.